Přejít k obsahu

Řídicí systémy strojů a procesů

Cílem aktivity je výzkum a vývoj metod a technologií pro návrh hi-tech kyber-fyzikálních systémů (CPS). Celý cyklus návrhu CPS typicky zahrnuje modelování a simulaci samotného stroje či zařízení (dynamické vlastnosti, CAD), jeho řídicího systému (HW+SW), komunikačních prostředků (sítě, průmyslové standardy, bezdrátový přenos) a interakce s okolním světem a člověkem. Hlavní metoda vývoje CPS je metoda návrhu na základě matematického modelu (Model Based Design), která současně představuje klíčový mezioborový výzkumný směr centra NTIS. Do tohoto rámcového směru spadá velké množství inovativních inženýrských technologií v oblasti automobilového průmyslu, řízení technologických procesů, klasické i jaderné energetiky, zdravotnictví, letectví, dopravy a moderních spotřebních produktů.

Speciálně v oblasti automatizace je aktivita zaměřena na výzkum a vývoj nových metod, algoritmů a nástrojů pro řízení technologických procesů, strojů a zařízení a jejich implementací do vestavěných a distribuovaných řídicích systémů. Oblast zájmu pokrývá celé spektrum problémů od klasické PID regulace, automatického nastavování regulátorů přes optimální a robustní řízení až k prediktivnímu řízení, řízení hybridních soustav, řízení mechatronických soustav a robotů. Velká pozornost je též věnována otázkám implementace regulačních algoritmů a řídicích systém do signálových procesorů, kompaktních regulátorů a programovatelných automatů a též vývoji pokročilých řídicích systémů pro průmyslové aplikace.

Patička