Přejít k obsahu

Celkový počet publikací v impaktovaných časopisech: 199

Surface and Coatings Technology J. Musil, Š. Kos, S. Zenkin, Z. Čiperová, D. Javdošňák, R. Čerstvý
β- (Me1, Me2) and MeNx films deposited by magnetron sputtering: Novel heterostructural alloy and compound films, Surf. Coat. Technol. 337 (2018) 75–81.

Journal of Alloys and Compounds M. Zítek, P. Zeman, Š. Zuzjaková, M. Kotrlová, R. Čerstvý
Tuning properties and behavior of magnetron sputtered Zr-Hf-Cu metallic glasses, J. Alloys Compd. 739 (2018) 848-855.

Journal of Vacuum Science & Technology A J.M. Zhang, J. Jiang, P. Zeman, Š. Zuzjaková, J. Vlček, E.I. Meletis
Study of the high-temperature oxidation resistance mechanism of magnetron sputtered Hf7B23Si17C4N45 film, J. Vac. Sci. Technol. A. 36 (2018) 021505.

Surface and Coatings Technology Š. Zuzjaková, P. Zeman, S. Haviar, R. Čerstvý, J. Houška, J. Rezek, J. Vlček
Thermal stability of structure, microstructure and enhanced properties of Zr–Ta–O films with a low and high Ta content, Surf. Coat. Technol. 335 (2018) 95–103.

Patička