Přejít k obsahu

Bioinženýrské technologie a modely

 

Výzkum a vývoj inovativních řešení pro sběr, reprezentaci a zpracování heterogenní informace o lidském zdraví s cílem dosažení lepší personalizované, prediktivní a preventivní zdravotní péče a optimalizaci léčebných postupů. Aktivita zahrnuje tři specializace, zaměřené na oblast syntetické biologie, modelování heterogenních materiálů a biomechanických struktur a zpracování biologických dat.

Laboratoř syntetické biologie se zaměřuje na inženýrské metody pro rychlé prototypování a validaci biotechnologií s aplikací v medicíně. Biomechanická skupina se zaměřuje na vytváření komplexních počítačových modelů a simulací perfuzí tkání a orgánů v kontextu fyziologie celého těla s cílem zlepšit výběr konkrétní léčby. Skupina biomedicínských informatiků se zabývá vývojem metod pro zpracování a organizaci rozsáhlých heterogenních biologických dat a souvisejících metadat, jako jsou EEG/ERP záznamy, audio/video záznamy pocházející z klinické foniatrie, CT a MRI snímky.

 

Patička