Přejít k obsahu

Publikace

VEECKMAN, C., JEDLIČKA, K., DE PAEPE, D., KOZHUKH, D., KAFKA, Š., COLPAERT, P., ČERBA, O. Geodata interoperability and harmonization in transport: a case study of open transport net. Open Geospatial Data, Software and Standards, 2017, roč. Neuveden, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2363-7501   Detail publikace
JANEČKA, K., SOUČEK, P. A Country Profile of the Czech Republic Based on an LADM for the Development of a 3D Cadastre. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2017, roč. 6, č. 5, s. nestránkováno. ISSN: 2220-9964   Detail publikace
ČERBA, O., JEDLIČKA, K., ČADA, V., CHARVÁT, K. Centrality as a Method for Evaluation of Semantic Resources for Disaster Risk Reduction. International Journal of Geo-Information, 2017, roč. 6, č. 8, s. 1-11. ISSN: 2220-9964   Detail publikace
ŘEZNÍK, T., LUKAS, V., CHARVÁT, K., CHARVÁT, K., KŘIVÁNEK, Z., KEPKA, M., HERMAN, L., ŘEZNÍKOVÁ, H. Disaster Risk Reduction in Agriculture through Geospatial (Big) Data Processing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2017, roč. 6, č. 8, s. 1-11. ISSN: 2220-9964   Detail publikace
ČADA, V., JANEČKA, K. The Strategy for the Development of the Infrastructure for Spatial Information in the Czech Republic. International Journal of Geo-Information, 2016, roč. 5(3), č. 33, s. 10. 3. 2016. ISSN: 2220-9964   Detail publikace
KEPKA VICHROVÁ, M., KEPKA, M. Možnosti využití databázové implementace katalogu kartografických vyjadřovacích prostředků starých topografických map. Z dějin geodézie a kartografie, 2016, roč. 18, č. podzim 2016, s. 181-185. ISSN: 0232-0916   Detail publikace
ČADA, V., JANEČKA, K. Localization of Manuscript Müller’s Maps. CARTOGRAPHIC JOURNAL, 2016, roč. ?Neuveden?, č. 17.11.2016, s. 1-13. ISSN: 0008-7041   Detail publikace
ČERBA, O., JEDLIČKA, K. Linked Forests: Semantic similarity of geographical concepts “forest”. Open Geosciences, 2016, roč. 8, č. 1, s. 556-566. ISSN: 2391-5447   Detail publikace
KEPKA, M., ČADA, V. Taxonomie prezentace geodat webovými technologiemi. Geodetický a kartografický obzor, 2016, roč. 62 (104), č. 3, s. 57-64. ISSN: 1805-7446   Detail publikace
ŘEZNÍK, T., KEPKA, M., CHARVÁT, K., CHARVÁT, K., HORÁKOVÁ, Š., LUKAS, V. Challenges of agricultural monitoring: integration of the Open Farm Management Information System into GEOSS and Digital Earth. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2016, roč. 34, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1755-1307   Detail publikace
ŘEZNÍK, T., CHARVÁT, K., LUKÁŠ, V., CHARVÁT, K., HORÁKOVÁ, Š., KEPKA, M. Open Data Model for (Precision) Agriculture Applications and Agricultural Pollution Monitoring. ict4s-env-15 - Advances in Computer Science Research, 2015, roč. 1., č. 22., s. 1-11. ISSN: 2352-538X   Detail publikace
TOMAS, R., HARRISON, M., BARREDO, J. I., THOMAS, F., LLORENTE ISIDRO, M., PFEIFFER, M., ČERBA, O. Towards a cross-domain interoperable framework for natural hazards and disaster risk reduction information. Natural Hazards, 2015, roč. 78, č. 3, s. 1545-1563. ISSN: 0921-030X   Detail publikace
ČERBA, O., JEDLIČKA, K. Geomatic Concepts in Agriculture Thesauri. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 1, s. 33-40. ISSN: 1804-1930   Detail publikace
JEDLIČKA, K., ŠILHAVÝ, J., SLÁDEK, J. Semiautomatic construction of isobase surfaces: A case study from the central Western Carpathians. Computers & Geosciences, 2015, roč. neuveden, č. 78, s. 73-80. ISSN: 0098-3004   Detail publikace
JEDLIČKA, K., MILDORF, T., CHARVÁT, K., KOZHUKH, D., CHARVÁT, K. J., MARTOLOS, J., ŠŤASTNÝ, J. Benefits of Using Traffic Volumes Described on Examples in the Open Transport Net Project Pilot Regions. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 2, s. 39-46. ISSN: 1804-1930   Detail publikace
ČERBA, O. Představení bezbariérové mapy Západočeské univerzity. Kartografické listy, 2014, roč. 22, č. 1/2014, s. 20-28. ISSN: 1336-5274   Detail publikace
KEPKA VICHROVÁ, M., HÁJEK, P., KEPKA, M., JANEČKA, K., ČADA, V., JEDLIČKA, K., FIALA, R., STREJCOVÁ, J. Vybrané 3D modely objektů projektu „Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA“.. Z dějin geodézie a kartografie 17. Zeměměřické práce, mapová díla, osobnosti a sbírky., 2014, roč. 17, č. podzim 2014, s. 171-179. ISSN: 0232-0916   Detail publikace
FERANEC, J., SOLIN, L., KOPECKÁ, M., OTAHEL, J., KUPKOVÁ, L., ŠTYCH, P., BIČÍK, I., KOLÁŘ, J., ČERBA, O., SOUKUP, T., BRODSKÝ, L. Analysis and expert assessment of the semantic similarity between land cover classes. Progress in Physical Geography, 2014, roč. 38, č. 3, s. 301-327. ISSN: 0309-1333   Detail publikace
HÁJEK, P., JEDLIČKA, K., VICHROVÁ, M., FIALA, R. Conceptual approach of information rich 3D model about the Terezín Memorial. Geoinformatics FCE CTU, 2013, roč. 11, č. Neuveden, s. 49-62. ISSN: 1802-2669   Detail publikace
KEPKA, M., JEŽEK, J. Web client for PostGIS?the concept and implementation. Geoinformatics FCE CTU, 2013, roč. 11, č. Neuveden, s. 63-75. ISSN: 1802-2669   Detail publikace
HÁJEK, P., JEDLIČKA, K., VICHROVÁ, M., FIALA, R. Conceptual approach of information rich 3D model about the Terezín Memorial. Geoinformatics FCE CTU, 2013, roč. 11, č. Neuveden, s. 49-62. ISSN: 1802-2669   Detail publikace
HÁJEK, P., JEDLIČKA, K. Geomatika pro střední školy. Geografické rozhledy, 2013, roč. 23, č. 1, s. 6-7. ISSN: 1210-3004   Detail publikace
ŠILHAVÝ, J., ČADA, V. Porovnání přesnosti produktu ZABAGED výškopis - vrstevnice 3 D s daty leteckého laserového skenování celého území České republiky. Geodetický a kartografický obzor, 2013, roč. 101, č. 8, s. 173-181. ISSN: 0016-7096   Detail publikace
ČERBA, O. Prezentace výsledků prezidentských voleb z pohledu kartografie. Geografické rozhledy, 2013, roč. 22, č. 5, s. 12-13. ISSN: 1210-3004   Detail publikace
MILDORF, T., ČADA, V. Reference Data as a Basis for National Spatial Data Infrastructure. Geoinformatics, 2012, roč. 9, č. 5, s. 51-61. ISSN: 1802-2669   Detail publikace
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Digital terrain model of the Second military survey - part of the military training area Brdy. Geoinformatics, 2012, roč. 2011, č. 6, s. 346-353. ISSN: 1802-2669   Detail publikace
ČERBA, O. Analýza definic pojmu mapa. Kartografické listy, 2011, roč. Neuveden, č. 19, s. 31-37. ISSN: 1336-5274   Detail publikace
ČADA, V. Projekt Účelová katastrální mapa. Veřejná správa, 2011, roč. 22, č. 15, s. 18-23. ISSN: 1213-6581   Detail publikace
ČADA, V. Kartometrická analýza a lokalizace rukopisných Müllerových map krajů Čech pro jejich publikování na mapovém portálu. Kartografické listy, 2011, roč. 2011, č. 19, s. 20-30. ISSN: 1336-5274   Detail publikace
BEZDĚK, L., BOBEK, K., JEDLIČKA, K. Možnosti elektronické pasportizace památkových objektů. Zprávy památkové péče, 2010, roč. 70, č. 2, s. 89-91. ISSN: 1210-5538   Detail publikace
PACINA, J., JEDLIČKA, K., MINÁR, J. Geomorfologický informační systém a možnosti jeho environmentálních aplikací. Studia Oecologica, 2010, roč. 4, č. 3, s. 73-85. ISSN: 1802-212X   Detail publikace

Patička