Přejít k obsahu

Členové týmu

Ing. Karel JEDLIČKA, PhD.
Pozice:
E-mail: smrcek@kgm.zcu.cz
Telefon: 37763 9210
Ing. Mgr. Otakar ČERBA, Ph.D.
Pozice:
E-mail: cerba@kgm.zcu.cz
Telefon: 37763 9206
Ing. Radek FIALA, Ph.D.
Pozice:
E-mail: fialar@kgm.zcu.cz
Telefon: 37763 9207
doc. Ing. Václav ČADA, CSc.
Pozice:
E-mail: cada@kgm.zcu.cz
Telefon: 37763 9200
Ing. Karel JANEČKA, Ph.D.
Pozice:
E-mail: kjanecka@kgm.zcu.cz
Telefon: 37763 9209

 

Další členové

Michal Kepka

Pavel Hájek

 

Karel Jedlička – modelování vícedimenzionálních datových struktur, sémantika dat, geografické informační systémy

Václav Čada – Building Information Management (BIM) a jeho legislativní přesahy

Otakar Čerba – webová kartografie, sémantika dat, ontologie, otevřená data

Karel Janečka – 3D katastr, generalizace prostorových dat, datové modelování na úrovni databáze, geografické informační systémy

Radek Fiala – fotogrammetrie, laserové skenování, UAV

Michal Kepka – zpracování senzorových dat, systémy pro správu obsahu (CMS), UAV

Pavel Hájek – 3D kartografie a 3D modelování, geografické informační systémy

 

Patička