Přejít k obsahu

Hodnocení realizace projektu NTIS

Dne 1. 12. 2015 navštívili výzkumné centrum NTIS a CTPVV zástupci Monitorovacího výboru a Řídícího orgánu projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (Op VaVpI).

Po představení projektů a prohlídce vybudované infrastruktury vyjádřili zástupci uspokojení se stavem a způsobem realizace projektu.

Řídící orgán OP VaVpI vypracoval „Zprávu o realizaci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro Monitorovací výbor“, ve které byl zhodnocen pokrok v dosahování cílů operačního programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy. V části věnované prioritní ose 1: Evropská centra excelence byl projekt „NTIS – Nové technologie pro informační společnost“ uveden jako příklad úspěšného projektu.


03.12.15
Zpět na seznam aktualit

Patička