Přejít k obsahu

Úspěch na velké mezinárodní konferenci v USA

Fyzikální tenké vrstvy mezi nejlepšími vědními výsledky v oblasti povrchového inženýrství materiálů.

Vědecké výsledky, které vznikly pod rukama týmu fyziků z FAV ZČU, byly zařazeny mezi pět nejlepších v rámci prestižní mezinárodní konference Americké vakuové společnosti v San Jose.

Dne 23. 10. 2015 byl v rámci prestižní mezinárodní vědecké konference Americké vakuové společnosti, která se konala ve dnech 18. až 23.10. v San Jose, uspořádán seminář Mezinárodní unie vakuové vědy, techniky a aplikací (IUVSTA) sdružující národní společnosti z 31 zemí. Na tomto semináři byly prezentovány vybrané výsledky, které v posledních třech letech nejvíce přispěly k rozvoji poznání a technologického pokroku ve všech devíti vědních oblastech unie IUVSTA. V oblasti pokročilého povrchového inženýrství materiálů byl mezi pět nejlepších výsledků zařazen soubor prací publikovaných v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech výzkumným týmem profesora Jaroslava Vlčka z katedry fyziky a centra NTIS Fakulty aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni. Tyto práce, které jsou zaměřeny na velmi rychlé nanášení tenkých vrstev oxidů a oxynitridů s laditelným složením a vlastnostmi, byly prezentovány profesorem Ivanem Petrovem, současným předsedou Americké vakuové společnosti. Ten poukázal na vysoký aplikační potenciál získaných výsledků v optickém a elektronickém průmyslu, ale i v široké oblasti funkčních vrstev různého typu (např. ochranné povlaky a vrstvy s fotokatalytickým efektem).
05.11.15
Zpět na seznam aktualit

Patička