Počítačové a numerické modelování a simulace

Výzkumný tým se věnuje především studiu, návrhu, analýze a implementaci numerických metod pro přibližné řešení okrajových a počátečně-okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice. Pozornost je věnována zejména metodě konečných objemů, metodě konečných prvků a ve spolupráci se skupinou zaměřenou na geometrii také isogeometrické analýze (včetně algoritmizace a paralelizace). V oblasti aplikací se tým věnuje numerickému modelování proudění stlačitelných a nestlačitelných tekutin (v poslední době se zaměřením na vodní turbíny a modelování turbulence). Výzkumný tým se dále věnuje numerickému modelování problémů biomechaniky (v současnosti zejména se zaměřením na napěťově-deformační analýzu čelistního kloubu s různými postiženími a následnou rekonstrukcí např. s použitím umělých náhrad).