Přejít k obsahu

Ověřování a vizualizace softwarových systémů a architektur

Výzkumný tým se zabývá vytvářením reprezentací komplexních (zejména softwarových) struktur a jejich vizualizacemi na různých úrovních abstrakce, která zachycuje strukturní i sémantické aspekty softwarových i jiných systémů, škáluje pro komplexní a rozsáhlé systémy, a umožňuje analýzy a vizualizace podkladových struktur. Dále se tým věnuje rozvojem a optimalizací metod statické verifikace a analýzy chování softwarových systémů s účelem umožnit komplexní ověření správnosti funkčností a vlastností souvisejících se spolehlivostí testovaných systémů. Východiskem jsou mj. existující specifikace požadavků, záznamy interakcí v aplikaci a podobně.

Patička