Přejít k obsahu

Projekty

Projekt Horizon 2020 č. 869929      2019 - 2023 Lightweight switchable smart solutions for energy saving large windows and glass façades (Switch2save).
Celkové uznané náklady: 5 468 224,21 EUR z toho Západočeská univerzita 280 937,50 EUR

Projekt GA ČR č. 19-14011S      2019 - 2021 Design nových funkčních materiálů, a cest pro jejich reaktivní magnetronové naprašování, pomocí pokročilých počítačových simulací.
Celkové uznané náklady: 5 173 tis. Kč

Projekt GA ČR č. 19-13174S      2019 - 2021 Pokročilé nanomateriály s řízenou architekturou pro detekci vodíku.
Celkové uznané náklady: 4 495 tis. Kč

Projekt FV30177      2018 - 2021 Výzkum a vývoj nových pulzních plazmových technologií pro depozici pokročilých tenkovrstvých materiálů.
Celkové uznané náklady: 11 500 tis. Kč

Projekt GA ČR č. 17-08944S      2017 - 2019 Nanostrukturní povlaky syntetizované užitím vysoce reaktivního pulzního plazmatu.
Celkové uznané náklady: 6 288 tis. Kč

Projekt GA ČR č. 16-18183S      2016 - 2018 Pokročilé povrchové povlaky se zlepšenými vlastnostmi a teplotní stabilitou.
Celkové uznané náklady: 6 190 tis. Kč

Projekt GA ČR č. 15-00859Y      2015 - 2017 Design nových funkčních materiálů a cest pro jejich přípravu atom po atomu pomocí pokročilého počítačového modelování.
Celkové uznané náklady: 3 714 tis. Kč

Projekt GA ČR č. 14-03875S      2014 - 2016 Nanostrukturní multifunkční povlaky připravené užitím silně ionizovaného pulzního plazmatu
Celkové uznané náklady: 5 985 tis. Kč

Projekt GA ČR č. GAP108/12/0393      2012 - 2015 Tvrdé nanokompozitní vrstvy se zvýšenou houževnatostí a unikátními vlastnostmi
Celkové uznané náklady: 9 687 tis. Kč

Projekt MŠMT ČR COST OC10045      2010 - 2012 Nové plazmové zdroje pro depozice vrstev a modifikaci povrchů v rámci Akce COST MPNS MP0804: Highly Ionised Pulse Plasma Processes
Celkové uznané náklady: 990 tis. Kč

Evropský projekt NMP2-LA-2008-214134      2008 - 2012 Flexible production technologies and equipment based on atmospheric pressure plasma processing for 3D nano structured surfaces
koordinátor projektu: Fraunhofer-Institut für Werkstoff-und Strahltechnik (IWS), Dráždany, Německo

 

.

Patička