Přejít k obsahu

Modelování pomocí nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, studium dynamických systémů 

Výzkumný tým se věnuje výzkumu v oblasti diferenciálních a diferenčních rovnic, který tvoří teoretický základ matematického modelování přírodních a technických procesů.  Sledována je převážně kvalitativní analýza nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, tj. otázky existence, jednoznačnosti, či mnohoznačnosti a bifurkací řešení, které jsou stěžejní pro analýzu modelovaných systémů a nastavení jejich parametrů. Výzkumný tým se též věnuje studiu stochastických rovnic a nelineárním matematickým modelům na časových škálách.

Patička