Přejít k obsahu

NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost je moderní výzkumné centrum Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Posláním Centra je výzkum, vývoj a inovace v rámci dvou prioritních směrů: informační společnost a materiálový výzkum.


Činnost výzkumného centra NTIS je zaměřena na rozvoj kybernetických a mechanických systémů, informačních a bio-inženýrských technologií. Dále je rozvíjen výzkum a vývoj nových tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů, zpracování geo-prostorových dat a vývoj matematických struktur určených pro podporu modelování zkoumaných systémů a procesů. Centrum NTIS také podporuje konkurenceschopnost regionálního a republikového průmyslu prostřednictvím transferu technologií a spolupráce s aplikační sférou.

Patička