Přejít k obsahu

ZČU pořádá unikátní konferenci o tenkovrstvých materiálech

ZČU pořádá unikátní konferenci o tenkovrstvých materiálech

Od 4. do 6. prosince 2017 se bude v plzeňském hotelu Angelo konat 16. ročník významné Mezinárodní konference o reaktivním naprašování tenkých vrstev. Konferenci pořádá Západočeská univerzita v Plzni a zúčastní se jí více než 120 vědců a postgraduálních studentů z 19 zemí.

Mezi účastníky budou vynikající odborníci z univerzit, výzkumných ústavů a vývojových oddělení průmyslových podniků ze zemí Evropské unie, z USA, Japonska, Kanady, Austrálie a Tchaj-wanu. Na konferenci budou prezentovány také vybrané úspěšné průmyslové aplikace zejména z oblasti tvrdých ochranných povlaků. 
„V současné době se hovoří o smart řešeních. My například umíme vytvořit takový povlak na skle, který řídí průchod tepelného slunečního záření v závislosti na teplotě,“ přibližuje téma profesor Jaroslav Vlček z výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost (NTIS) při Fakultě aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Termochromický povlak pro budoucí samovolné řízení průchodu tepelného slunečního záření skrz "chytrá" okna budov je jen jedním z příkladů využití plazmových technologií pro vytváření nových tenkovrstvých materiálů, jimž bude konference věnována.

 Tyto technologie lze již nyní využít v optickém, elektronickém, automobilovém a leteckém průmyslu. Této mimořádně perspektivní problematice se s úspěchem věnují pracovníci výzkumného centra NTIS. V posledních letech dosáhli několika unikátních výsledků, které rozšířily poznání v oblasti výzkumu nových nanostrukturních tenkovrstvých materiálů vytvářených plazmovými technologiemi a zvýšily prestiž plzeňského výzkumného centra NTIS. To disponuje 14 špičkovými laboratořemi vysoké mezinárodní úrovně se zařízeními pro vytváření tenkovrstvých materiálů, diagnostiku výbojového plazmatu a charakterizaci vytvořených vrstev. V pondělí 4. prosince si laboratoře prohlédnou účastníci plzeňské konference.

 „Tenkovrstvé materiály mají ohromný potenciál. Záleží na jejich prvkovém složení a mikrostruktuře, která je dána metodou jejich přípravy,“ vysvětluje Jaroslav Vlček. Vědci z výzkumného centra NTIS například vytvořili amorfní vrstvy s mimořádně vysokou teplotní a chemickou stabilitou, které je možné využít jako vysokoteplotní ochranu prvků a systémů letadel, jako ochranu řezných nástrojů a optických zařízení nebo ve vysokoteplotní mikroelektronice a optoelektronice. Výsledkem jejich výzkumu jsou také nanokompozitní vrstvy se silnými antibakteriálními účinky, které jsou vhodné na povlaky chirurgických nástrojů a zařízení v nemocnicích. V budoucnu lze očekávat jejich využití na exponovaných místech v hromadných dopravních prostředcích (madla, tyče) jako možnou ochranu před šířením infekcí. V ocelářském průmyslu a ve flexibilní elektronice najdou uplatnění vrstvy s odolností proti vzniku trhlin při ohybu.

Konferenci zahájí v pondělí 4. prosince v 9 hodin v hotelu Angelo rektor ZČU Miroslav Holeček a Jaroslav Vlček z výzkumného centra NTIS. Odpoledne budou účastníci přivítáni v konferenčním sále centra NTIS, jehož laboratoře si po přednáškách prohlédnou.

Veškeré informace ke konferenci najdou zájemci na webových stránkách.


30.11.17
Zpět na seznam aktualit

Patička