Přejít k obsahu

O projektu NTIS

2013-02NTIS - Nové technologie pro informační společnost byl evropský projekt operačního programu VaVpI, jehož cílem bylo vybudovat na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Evropské centrum excelence.

Činnost výzkumného centra NTIS je zaměřena na rozvoj vědních oborů kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj a aplikace informačních, komunikačních a mechatronických technologií a na rozvoj vědních disciplín fyziky, které se uplatňují při výzkumu a vývoji nových tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů. Klíčovou roli má matematická podpora pro modelování zkoumaných systémů a procesů i samotný vývoj odpovídajících matematických struktur. 

Součástí projektu NTIS byla výstavba nové budovy pro pracovny a laboratoře centra s celkovou plochou cca 12 tis. m2 a pořízení moderního přístrojového vybavení a technologií za cca 200 mil. Kč. V centru by mělo od roku 2015 pracovat celkem cca 180 zaměstnanců (v přepočtu na FTE úvazky).

Pro zajištění špičkového výzkumu má zcela zásadní význam propojení výzkumné a vzdělávací činnosti. Je proto velmi důležité, že Fakulta aplikovaných věd získala i další evropský projekt na výstavbu nových učeben a laboratoří pro výuku studentů. Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu i počet absolventů, kteří najdou uplatnění ve výzkumu a vývoji. 

Do projektu byl zapojen partner Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i..

Patička