Team members

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Anonymous

Rank:

Teams:

Specialization:

Other members

Michal Kepka

Pavel Hájek

 

Karel Jedlička – modelování vícedimenzionálních datových struktur, sémantika dat, geografické informační systémy

Václav Čada – Building Information Management (BIM) a jeho legislativní přesahy

Otakar Čerba – webová kartografie, sémantika dat, ontologie, otevřená data

Karel Janečka – 3D katastr, generalizace prostorových dat, datové modelování na úrovni databáze, geografické informační systémy

Radek Fiala – fotogrammetrie, laserové skenování, UAV

Michal Kepka – zpracování senzorových dat, systémy pro správu obsahu (CMS), UAV

Pavel Hájek – 3D kartografie a 3D modelování, geografické informační systémy