Nabízíme

Výzkumné centrum NTIS nabízí zájemcům z aplikační i akademické sféry:

  • partnerství a spolupráci na společných národních i mezinárodních projektech,
  • kolaborativní a smluvní výzkum,
  • spolupráci formou studentských a doktorských prací,
  • transfer vědecko-výzkumných poznatků, inovací a technologií,
  • špičkové přístrojové a laboratorní vybavení,
  • moderně vybavené konferenční sály,
  • zaměstnání na pozicích vědecko-výzkumných pracovníků.