Modelování mechanických systémů

Návrh inteligentních kompozitních struktur a predikce jejich spolehlivosti, modelování dynamicky namáhaných konstrukcí, proudění tekutin a jejich interakce s poddajnou strukturou.

Tato aktivita se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum ve dvou klíčových oblastech. První z nich se zabývá predikcí spolehlivosti kompozitních struktur s využitím nedestruktivních metod, zejména v oblasti spojování materiálů kompozit-kompozit a kompozit-kov, a dále návrhem inteligentních kompozitních struktur, které jsou schopny on-line monitorovat svůj stav pomocí zabudovaných piezoelektrických měničů (senzorů a aktuátorů). Takové konstrukce potom budou schopny detekovat, lokalizovat a kvantifikovat vzniklé porušení a následně stanovit zbytkovou pevnost za účelem zvýšení jejich bezpečnosti.

Výzkumným cílem druhé oblasti je zdokonalování stávajících a vývoj nových pokročilých metod a softwarových nástrojů pro modelování a analýzu dynamických systémů, pro modelování komplexních problémů proudění stlačitelných i nestlačitelných tekutin a pro numerické řešení složitých úloh interakce proudící tekutiny s pohybujícím se poddajným tělesem.