Bioinženýrské technologie a modely

Bioinženýrské technologií a modely zaměřené na metody syntetické biologie, zpracování biologických dat a modelování heterogenních materiálů a biomechanických struktur.

Výzkum a vývoj inovativních řešení pro sběr, reprezentaci a zpracování heterogenní informace o lidském zdraví s cílem dosažení lepší personalizované, prediktivní a preventivní zdravotní péče a optimalizaci léčebných postupů. Aktivita zahrnuje čtyři specializace, zaměřené na oblast syntetické biologie, modelování heterogenních materiálů a biomechanických struktur, zpracování biologických dat a systémy pro podporu rozhodování v klinické praxi.

Laboratoř syntetické biologie se zaměřuje na inženýrské metody pro rychlé prototypování a validaci biotechnologií s aplikací v medicíně. Biomechanická skupina se zaměřuje na vytváření komplexních počítačových modelů a simulací perfuzí tkání a orgánů v kontextu fyziologie celého těla s cílem zlepšit výběr konkrétní léčby. Skupina biomedicínských informatiků se zabývá vývojem metod pro zpracování a organizaci rozsáhlých heterogenních biologických dat a souvisejících metadat, jako jsou EEG/ERP záznamy, audio/video záznamy pocházející z klinické foniatrie, CT a MRI snímky. Poslední skupina se zabývá relevancí, analýzou a syntézou dat klinického výzkumu, vývojem metod pro podporu rozhodování a návrhy specifických informačních systémů pro rozhodování v klinické praxi.