Organizační struktura

Management

Ředitel:

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., telefon: +420 377 632 060, mobil: +420 601 569 597 
e-mail: panovak@ntis.zcu.cz

Administrativa:

Ing. Martina Tršová, telefon: +420 377 632 061, mobil: +420 725 398 344 
e-mail: trsova@ntis.zcu.cz

Vedoucí výzkumných programů

Výzkumný program P1: prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Výzkumný program P2: doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

Výzkumný program P3: Ing. Vítězslav Adámek, Ph.D.

Výzkumný program P4: prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D.

Výzkumný program P5: doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Výzkumný program P6: prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.