banner

Centrum ntis

NTIS – Nové technologie pro informační společnost.

6

Výzkumných programů

23

Výzkumných týmů

300

Zaměstnanců

Výzkumné centrum NTIS je od roku 2015 pracovištěm výzkumu a vývoje Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Výzkumný tým centra provádí výzkum a vývoj v technických oborech jako jsou kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj informačních, komunikačních a mechatronických technologií. Centrum je též orientováno na rozvoj přírodních věd, kde dominují fyzika, matematika a geomatika. Výzkumná témata v oblasti přírodních věd zahrnují především vývoj nových tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů, vývoj nových matematických struktur, a sběr a zpracování prostorově definovaných dat.

Centrum NTIS sídlí v moderní budově dokončené v roce 2014. Pracovny a laboratoře centra mají celkovou plochu cca 12 tis. m2, moderní přístrojové vybavení a technologie v hodnotě cca 200 mil. Kč byly pořízeny v letech 2011 – 2014 díky podpoře evropských strukturálních fondů. V centru pracuje cca 250 zaměstnanců (stav roku 2020 v přepočtu na FTE úvazky). Rozpočet centra dosahuje cca 250 mil. Kč, přičemž hlavní výnosy představují dotace projektů účelové podpory výzkumu a vývoje od tuzemských i zahraničních donátorů, institucionální podpora centra ze státního rozpočtu České republiky, výnosy ze smluvního výzkumu a transferu výsledků výzkumu a vývoje, a další činnosti. Výsledky výzkumu zahrnují aplikační výsledky typu technologie, software či metodiky, přičemž některé výsledky jsou patentově chráněny. Významné jsou též bibliometrické výsledky, které prohlubují a rozšiřují poznání v oborech, které centrum rozvíjí. Výsledky výzkumu a vývoje centra jsou využívány partnery v aplikační sféře, a to jak v průmyslu, veřejné správě či jinde.    

Pro zajištění špičkového výzkumu centra je zásadní propojení jeho výzkumu a vývoje se vzdělávací činností kateder fakulty aplikovaných věd. Vzdělávací infrastruktura fakulty byla významně zmodernizována v letech 2011 – 2014 díky podpoře dalšího velkého projektu evropských strukturálních fondů. S jeho finanční podporou byly vybudovány nové učebny a laboratoře pro výuku studentů ve všech studijních programech fakulty. Centrum NTIS umožňuje spoluúčast studentů při řešení projektů výzkumu a vývoje. Zároveň nabízí pracovní příležitost pro část absolventů studijních programů fakulty, kteří v centru nachází uplatnění.