Geofyzikální modely
a geoinformatické technologie

Moderní metody na sběr geodat a jejich využití při modelování zemského gravitačního pole, predikci globálních změn klimatu a detekci přírodních zdrojů a územním plánování.