Podpora rozhodování v klinické praxi

Výzkumný tým se zabývá výzkumem IT nástrojů pro aplikace personalizované a precizní medicíny, tj. vývojem metod a systémů pro podporu rozhodování v klinickém výzkumu a praxi pomocí interdisciplinárního holistického přístupu. Zaměřuje se na tvorbu modelů a simulace speciálně zaměřené na potřeby biomedicínských výzkumných pracovníků a kliniků, jakož i na návrh a vývoj komplexního řešení pro rozšiřitelné systémy podporující ad hoc analýzu, redukci genetických a genomických dat, interpretaci výsledků pro odborníka, a to v klinicky přijatelném čase.

Konkrétními oblastmi výzkumu pro klinické využití jsou:

  • analýza dat a tvorba modelů pro podporu rozhodování
  • počítačové modelování a simulace
  • hodnocení biologických a lékařských experimentů
  • návrh procesů a informačních systémů (metodika sběru, ukládání, správy a přenosu dat, návrh IT infrastruktury)

Aktuálně jsou výzkumné činnosti cíleny primárně na oblast hematologie a onkologie, kde je navázána spolupráce s:

  • Hematologicko-onkologickým oddělením FN Plzeň
  • Laboratoří nádorové biologie a imunoterapie, BC LF UK v Plzni
  • Českým národním registrem dárců
  • WMDA – světovou asociací dárců dřeně