Nabídka spolupráce a služeb

Specializujeme se na ověřování robustnosti a spolehlivosti softwarových systémů metodami statické analýzy a simulačního testování. Tyto metody jsou vhodné zejména pro systémy se složitým chováním a reaktivní systémy, které odpovídají na podněty z okolí (uživatelské rozhraní, API, asynchronní externí události např. z připojených zařízení). Požadované vlastnosti těchto softwarových systémů je často možné specifikovat protokolem požadovaného chování, např. stavovým modelem.

Komplexní ověřování správnosti chování takových systémů nebo zjišťování jejich parametrů je obvykle obtížné jak metodicky, tak časově. Proto používáme pokročilé metody statické analýzy již existující implementace resp. její testování v simulačním režimu, který využívá práce v modelovém čase pro zjednodušení generovaných testovacích vstupů a urychlení testování.

Nabízíme služby a konzultace v následujících oblastech souvisejících s uvedenou problematikou:

  • Analýza vnějšího chování softwarových komponent a systémů pro ověření, zda splňuje specifikace a zda jsou dodrženy požadované vlastnosti; naše metody umožňují v tomto případě zrychlení průběhu analýzy až o 2 řády oproti standardnímu testování.
  • Kontrola dodržení správného API aplikací vlastních i vytvořených třetími stranami – vhodné např. pro certifikaci externích komponent dodávaných do systému.
  • Kontrola aplikací vlastních i vytvořených třetími stranami z pohledu kompatibility s funkčností poskytovanou již nasazenými částmi (knihovnami či aplikacemi) – účelem je mj. prevence závažných chyb za běhu aplikace.

Reference:

  • Verifikace real-time komunikačního řídícího modulu simulačními technikami (TTTech GmbH Vídeň, v rámci konsorcia evropského projektu FIT).
  • Ověřování kompatibility a datové komunikace OSGi komponent (Openmatics s.r.o.) – kombinace simulační verifikace a statické analýzy.