Vícedimenzionální datové modelování

Výzkum je zaměřen na problematiku datového modelování v oblasti vícedimenzionálních datových struktur. Jedná se o oblast, která je uchopována a využívána hned několika vědeckotechnickými disciplínami, které se ji zpracovávají vždy ze svého úhlu pohledu.

Počátky vývoje jednotlivých disciplín se různí, ale první praktické aplikace nesahají dále než do devadesátých let minulého století, protože možnosti vizualizace 3D a více rozměrných datových struktur byly determinovány vývojem hardware, zejména grafických karet. Velkým tahounem a průkopníkem virtuálních 3D prostředí, byly samozřejmě počítačové hry a tedy počítačová 3D grafika obecně (poznamenejme, že v naprosté většině případů stále ve výsledku zobrazovaná v perspektivním pohledu ve 2D).

Řada dalších vědních a technických oborů pak začala využívat možností perspektivního zobrazování 3D, resp. 4D dat (zahrneme-li sem i časovou složku), pro svoje potřeby. Jmenujme Computer Aided Design (CAD)Geografické informační systémy (GIS), Building Information Management (BIM) nebo Virtuální geografická prostředí (VGE).

Z oborů, zabývajících se zpětnou materializací 3D modelů jmenujme , Rapid Prototyping, ze kterého se vyvinula řada technik 3D tisku. Společným jmenovatelem všech uvedených oborů je pak vyjádření (reprezentace) vícedimenzionální reality ve virtuálním světě. K tomu je potřeba volba vhodných datových reprezentací, modelů a posléze formátů, ve kterých jsou implementovány datové struktury, které z pohledu konkrétního experimentálního rámce věrně reprezentují realitu.

Tým zabývající se v rámci NTIS vícedimenzionálním datovým modelováním se zabývá především modelováním z pohledu geověd, pohybuje se tedy mezi CADGIS, potažmo BIM a VGE, zkušenosti má i z 3D tiskem.