Struktury a metody diskrétní matematiky

Výzkumný tým se zabývá především výzkumem v oblasti diskrétní matematiky a teoretické informatiky, která tvoří teoretický základ moderních informačních technologií. Výzkum v této oblasti má výrazně multidisciplinární charakter s přesahem do řady matematických oborů: algebry (teorie grup, lineární algebra), teorie pravděpodobnosti (pravděpodobnostní metody v kombinatorice, pravděpodobnostní analýza algoritmů), geometrie (kombinatorická geometrie, algebraická geometrie), topologie a dalších.

Tento výzkum je soustředěn zejména na strukturální otázky teorie grafů (hamiltonovská teorie grafů, grafové operace uzávěrového typu, speciální třídy grafů, faktorizace grafů, chromatická teorie grafů a obecné otázky barevnosti kombinatorických struktur) včetně vývoje příslušných algoritmů, dále na problémy výpočetní složitosti a na optimalizační problémy rozvrhování a řízení.