08_b

Modelování pomocí nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, studium dynamických systémů

Výzkumný tým se věnuje výzkumu v oblasti diferenciálních a diferenčních rovnic, který tvoří teoretický základ matematického modelování přírodních a technických procesů. Sledována je převážně kvalitativní analýza nelineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, tj. otázky existence, jednoznačnosti, či mnohoznačnosti a bifurkací řešení, které jsou stěžejní pro analýzu modelovaných systémů a nastavení jejich parametrů. Výzkumný tým se též věnuje studiu stochastických rovnic a nelineárním matematickým modelům na časových škálách.