Statistika a finance

Výzkumný tým se zabývá tvorbou a analýzou statistických, spolehlivostních a statisticko-ekonomických modelů a metodik jak na obecné úrovni, tak na aplikační úrovni dle potřeb konkrétního zákazníka. Základní výzkum je zaměřen na zkoumání dvourozměrných pravděpodobnostních modelů se silnou i slabou závislostí, které nacházejí uplatnění v předpovědích a předcházení default-situací. Aplikovaný výzkum je zaměřen na využití standardních i nově vyvíjených statistických a statisticko-ekonomických metod v různých odvětvích (např. i v lékařské diagnostice). Další oblastí jsou aplikace, kde je propojen statistický a ekonomický pohled.