Modelování dynamicky namáhaných konstrukcí

Výzkumný tým se specializuje na vývoj metodik pro identifikaci vlastností kompozitových materiálů na základě jejich chování při dynamickém zatížení. Zaměření na návrh dynamicky namáhaných konstrukcí z kompozitových materiálů, které během provozu monitorují svůj stav a dle potřeby ovlivňují svoje chování, snižují hluk, tlumí vibrace, mění svoji tuhost a identifikují poruchy vzniklé během provozu s cílem vyhodnotit je a stanovit jejich zbytkovou pevnost. Vývoj nových metod a algoritmů pro matematické modelování rozsáhlých pasivních i aktivních mechanických systémů obsahujících nelineární vazby s cílem optimalizace jejich dynamických vlastností.

Výrobci energetických a jaderných zařízení, větrných elektráren, dopravní techniky, výrobních strojů a komponent pro letecký průmysl. Dlouhodobá spolupráce s ÚJV Řež v oblasti zvyšování seizmické odolnosti primárního okruhu jaderných reaktorů typu VVER a s firmou Compo Tech v oblasti kompozitních materiálů.

Dále je podporován výzkum v oblasti modelování vibrací turbínových rotorů zahrnujících vlastní hřídel, systémy lopatek, ucpávek, ložisek a dalších komponent. Zvláštní pozornost je věnována modelování a optimalizaci tvaru nebo parametrů nelineárních vazeb mezi jednotlivými turbínovými subsystémy, jako jsou např. vzájemné vazby mezi lopatkami za rotace, třecí členy mezi lopatkami nebo ucpávky, kde cílem modelování a následné rekonstrukce je potlačit nebo alespoň minimalizovat samobuzené kmitání celého turbosoustrojí.