Významné reference

  • návrh algoritmů pro sledování délky kolon vozidel v hustě zabydlených aglomeracích (ELTODO, dopravní systémy, s.r.o.)
  • vývoj algoritmů odhadu stavu a parametrů pro systémy válcování za studena
  • vývoj algoritmů identifikace a odhadu stavu pro úlohy sledování polohy pohybujícího se objektu
  • dlouholeté zkušenosti týmu ve výzkumu a vývoji algoritmů identifikace a odhadu reprezentované publikacemi v nejuznávanějších světových časopisech a konferencích

Partneři:

  • Vědecká spolupráce

Uppsala University, FEL ČVUT v Praze, ÚTIA AV ČR, Air Force Research Laboratory

 

  • Průmyslová spolupráce

AŽD Praha s.r.o., Honeywell spol. s r.o., COMPUREG Plzeň, s.r.o.,