Dosažené úspěchy a ocenění

  • Cena Wernera von Siemense 2015 - Výzkumný tým IDM převzal jednu z hlavních cen Wernera von Siemense v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Tým ve složení Miroslav Šimandl, Jindřich Duník, Ivo Punčochář a Ondřej Straka byl oceněn za práci s názvem „Nové přístupy a metody nelineárního odhadu stavu a optimálního rozhodování v podmínkách neurčitosti".

 

  • Prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium na výzkum aproximačních metod v oblasti aktivní detekce chyb a řízení získal student doktorského studia Jan Škach.

 

  • Ocenění na konferenci FUSION 2013 - Článek "Truncated Randomized Unscented Kalman Filter for Interval Constrained State Estimation" autorů O Straky, J. Duníka, M. Šimandla aj. Havlíka se umístil mezi nejlepšími pěti články konference.

 

  • Ocenění na konferenci FUSION 2012 – Jiří Ajgl získal studentský cestovní grant za článek „Conservative merging of hypotheses given by probability densities“ autorů J. Ajgla a M. Šimandla

 

  • Článek  „Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis, Automatica, vol. 45, no. 7, pp. 1749-1757, 2009.” autorů M. Šimandla a  J. Duníka byl vybrán Radou pro výzkum, vývoj a inovace jako jeden z excelentních výsledků v kategorii Pilíř II (2014)