Projekty

Projekt TAČR, program ALFA - TA02010565     2012 - 2014

Snižování hlučnosti točivých strojů.
Příjemce: ATMOS Chrást s.r.o., řešitel: Ing. David Krivánka
Další uchazeč projektu: ZČU v Plzni, řešitel: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

 

Projekt GAČR - P101/09/1166      2009 - 2013

Výzkum dynamických vlastností a optimalizace složitých rotujících soustav s nelineárními vazbami a materiály o vysokém útlumu.