Nabídka spolupráce a služeb

Výzkumný tým v rámci svého zaměření nabízí v současné době následující možnosti spolupráce a laboratorní služby:

 • měření (i bezdotykové či stereoskopické) posuvů a deformací a dále vibrací, akustické emise a rozložení teploty na konstrukci vyvolaných vlivem statického či dynamického zatížení,
 • měření a identifikace dynamických vlastností konstrukce, provedení modální analýzy a provozního tvaru kmitu konstrukce,
 • měření vibrací a hluku strojů. 

K dispozici je následující laboratorní vybavení:

HW

 • 4 kanálový analyzátor Pulse B&K 3560C,
 • akcelerometry tříosé B&K 4506/1 ks, 4504/1 ks,
 • akcelerometry jednoosé B&K 4393/2 ks, 4502/1 ks, 4507B/3 ks,
 • modální kladívko B&K 8202 se snímačem síly 8200,
 • modální budič B&K 4824 – budič se silou 100 N,
 • intenzitní sonda B&K 3599.

SW

 • software pro modální analýzu – Me Scope / vyhodnocení pouze jednoduché modální analýzy bez více referencí
 • software pro identifikaci zdrojů hluku
 • software pro měření vibrací s analyzátorem Pulse – FFT, CPB a řádová analýza

Laboratoře pro výzkum dynamických vlastností a chování mechanických a mechatronických systémů s následujícím klíčovým laboratorním vybavením:

 • Systém pro měření vibrací – softwarové vybavení pro rotační stroje, provádění modální analýzy, všeobecné měření vibrací, frekvenční analýza signálu min. do 20 kHz, podpora moderních snímačů s IEPE napájením,
 • Elektrodynamický vibrační systém s horizontálním stolem – max. zatížení 4 kN, frekvenční rozsah 3 kHz, váha testovaného předmětu cca 50 kg,
 • Laserový skenovací vibrometr – bezdotykové měření vibrací s rozsahem do 40 kHz,
 • Snímače – doplnění vybavení o jednoosé a tříosé akcelerometry, bezdotykové snímače dráhy, akcelerometry pro pádové zkoušky, mikrofon, optické sondy otáček

a následující nabídkou laboratorních služeb:

 • měření a identifikace dynamických vlastností konstrukcí, provedení modální analýzy konstrukce s více referenčním buzením, identifikace vlastních frekvencí, tvarů kmitu a tlumení, měření provozních tvarů kmitu konstrukcí,
 • měření vibrací a analýzy rotačních strojů, elektrické motory a pohony, čerpadla, diagnostika valivých ložisek stroje obálkovou metodou, měření bezdotykovými snímači dráhy,
 • vibrační zkoušky na elektrodynamickém budiči s rozsahem do 3 kHz, malé strojní díly, elektronické komponenty a výrobky s váhou do 50 kg, zatěžování pomocí zpětnovazebního řídicího systému,
 • měření vibrací, provozních tvarů kmitu a modální analýza pomocí laserového skenovacího vibrometru, možnost měření subtilních konstrukčních prvků jako velké plechové díly, lopatky parních turbín, elektrické zařízení pod napětím, kde nelze aplikovat standardní metody s klasickými snímači.