Dosažené úspěchy a ocenění

Cena za první místo "Golden Lips Award for Intelligibility" v soutěži mluvících hlav LIPS 2008 - Visual Speech Synthesis Challenge za nejsrozumitelnější systém syntézy vizuální řeči.