Projekty

  • MISNIMER - Multimodální rozhraní pro vyhledávání a navigaci v lékařských zdrojích. Projekt CZ-RU 2011/12, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2012-2013
  • Vývoj integrálního multimodálního pomocného systému DIMAS-CZ. Projekt ME08106, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2008 - 2012
  • DOPANAR – Automatická detekce dopravních objektů na pozemních komunikacích pro pasportizaci, aktualizaci navigačních podkladů a asistenci řidiče. Projekt TA02030673, Technologická agentura České republiky, 2012-15.
  • Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu - počítačem asistované diagnostiky a softwarového modelování. Projekt NT13326, Ministerstvo zdravotnictví, 2012-15.