Dosažené úspěchy a ocenění

V posledních letech jsme zaznamenali řadu úspěchů na poli vědeckém i v oblasti smluvního výzkumu:

Publikace v prestižních impaktovaných časopisech týkající se sémantiky v NLP.
Úspěšné vyřešení projektu smluvního výzkumu pro firmu Owen software LTD v hodnotě 2M Kč, který se zabýval sémantickou podobností kurzů na univerzitách.

2013: Nejlepší sumarizátor v 6 jazycích dle experimentů ACL-Multiling 2013.

2014: 3. místo na soutěži SemEval (soutěž v oblasti sémantické analýzy textu) v konkurenci předních zahraničních univerzit.

2016: 2x první místo, 1x druhé místo a 2x třetí místo na soutěži SemEval (soutěž v oblasti sémantické analýzy textu) v konkurenci předních zahraničních univerzit.