Zpracování přirozeného jazyka

Zpracování přirozeného jazyka (NLP – Natural Language Processing) je progresívní vědní obor na pomezí informatiky, matematiky, umělé inteligence a lingvistiky, zabývající se interakcí člověk-počítač v přirozeném jazyce. Naše skupina se zaměřuje na automatické zpracování textu, což je zároveň základním byznysem mnoha internetových firem jako je např. Facebook, Google, Twitter, Baidu, Yahoo, apod.

Jádrem našeho výzkumu je porozumění textu (sémantická analýza), což je klíčová a v dnešní době velice populární oblast. Jakýkoliv posun v této oblasti vede k vylepšení výkonnosti dalších NLP disciplín, kde se naše skupina zabývá zejména rozpoznáváním pojmenovaných entit, analýzou sentimentu, klasifikací dokumentů, detekcí událostí, strojovým překladem, sumarizací a rozpoznáváním dialogových aktů. Všechny výše uvedené úlohy jsou podrobněji popsány na webových stránkách naší skupiny http://nlp.kiv.zcu.cz/home.